POLİKÜLTÜR VE AKUAPONİK SİSTEMLER

İzlence Formu

Ders Adı POLİKÜLTÜR VE AKUAPONİK SİSTEMLER Kod BYLJ4261
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUHARREM BALCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Akuakültür temel ilkeleri, topraksız tarım, akuaponik ve hidroponik sistemler ve yetiştiricilikte su kalitesi yönetimi ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Akuakültür ve yetiştiricilikte su kalitesi yönetimi bu dersin temel başlıklarıdır. Ders kapsamında, çoklu akuakültür sistemleri ve tarihsel gelişimi, akuaponik ve çevre dostu modern yetiştiricilik, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularına değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü, görsel anlatım, tartışma ve laboratuvar çalışma yöntemleri kullanılacaktır.

Kaynaklar

-Bernstein, S. 2011. Aquaponic Gardening: A Step-by-Step Guide to Raising Vegetables and Fish Together. New Society Pub, ISBN-10: 086571701X, Canada. -Packer, B. 2014. Aquaponics System: A Practical Guide To Building And Maintaining Your Own Backyard Aquaponics. ISBN: 1495247937, USA.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024