HERBİSİT FİZYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı HERBİSİT FİZYOLOJİSİ Kod BYLJ4144
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TAYLAN KÖSESAKAL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Tarla yabancı otları, tarımsal mücadele yöntemleri,yabacı ot mücadelesinde herbisit kullanımı, herbisit selektivitesi herbisit etkisinin biyokimyası ve fizyolojisi, herbisit direnci ile ilgili bilgiler vermek

İçerik

Pestisitlerin tanımı ve sınılandırılmaları, pestisitlerin yarı ömrü, pestisit kirlenmesi, herbisitlerin keşfi ve gelişmesi, herbisitleralınması ve taşınması,Herbisit selektivitesi ve metabolizması, Fotosentezi inhibe eden herbisitler, pigment biyosentezi inhibitörleri, oksin-tipi herbisitler, lipid biyosentezi inhibitörleri, amino asit biyosentezi inhibitörleri Hücre bölünmesi bozucuları, selluloz biyosentezi inhibitörleri, herbisit direnci herbisite-toleranlı ürünler

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım yönteminin soru-cevap yöntemiyle birlikte uygulanması, ayrıca demonstrasyon ve sunuş yöntemiyle öğrenmenin gerçekleştirilmesi

Kaynaklar

Cobb, AH, Reade JPH, 2010, Herbicide and plant phsiology,Singapore, Wiley-Blackwell Fedtke, C, 1982, Biochemistry and phsiology of herbicide action,Germany, Springer-Verlag Toros, S, Maden, S, 1991, Tarımsal savaşım yöntem ve ilaçları, A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öztürk, S, 1990, Tarım ilaçları,İstanbul Ünal, M,Herbisit Fizyolojisi ders notu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024