MİKROORGANİZMA METABOLİZMASI

İzlence Formu

Ders Adı MİKROORGANİZMA METABOLİZMASI Kod BYLJ4202
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. DUYGU KADAİFÇİLER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ders temel Mikrobiyal Metabolizmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bakterilerde metabolik yolların temel ilkeleri ve mekanizmaları bakteriyel metabolizma öğretiminde yararlı olacaktır.

İçerik

Bu ders kapsamında mikroorganizmalarda süregelen transport, fotosentez, kimyasal yolla enerji üretimi, anabolik - katabolik faaliyetlerin ve alternatif yol izleri izlenmektedir.

Öğretim Yöntemleri

sunuş yoluyla öğretim, soru cevap, tartışma

Kaynaklar

Gottschalk, G (1979). Bacterial Metabolism, Springer, Verlag. White, D. (1995). The Physiology and Biochemistery of Prokaryotes, Oxford University Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024