BİYOKİMYADA SEÇME KONULAR

İzlence Formu

Ders Adı BİYOKİMYADA SEÇME KONULAR Kod BYLJ4314
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BAHRİYE PELİN ARDA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Organizma için önemli bazı moleküllerin (vitaminler, mineraller, hormonlar, eikozanoidler, antioksidan moleküller, serbest radikaller v.b.) yapı ve fonksiyonları incelenerek, bu moleküllere ait organizmada gerçekleşen biyolojik olayları ve farklı metabolik yollar arasındaki karşılıklı ilişkiyi biyolojik ve kimyasal temellere dayandırarak açıklamak temel hedeftir.

İçerik

Suda ve yağda çözünen vitaminler, mineraller, hormonlar, eikozanoidler, hücre içi ve hücre dışı iletişimin biyokimyası, porfirin ve bilirubin metabolizması, serbest radikaller ve oksidatif stres, antioksidasyon ve detoksifikasyon, zehirsizleştirme, doku biyokimyası, kanser biyokimyası, beslenme biyokimyası.

Öğretim Yöntemleri

Sözel ve bilgisayar destekli görsel anlatım, tartışma, soru-cevap.

Kaynaklar

1. David L. Nelson, Michael M. Cox, Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, Çeviri Editörü: Nedret Kılıç. Palme Yayıncılık. 2009. 2. Figen Gürdöl ve Evin Ademoğlu. Biyokimya. Nobel Tıp Kitabevleri. 2006. 3. Pamela C. Champe, Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier, Çeviri Editörü: Engin Ulukaya. Biyokimya. Nobel Tıp Kitabevleri. 2007. 4. Voet, D., Voet, J. G. & Pratt, C. W. Principles of Biochemistry. Wiley, 3rd edn, 2008.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024