ISLAH BİYOTEKNOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı ISLAH BİYOTEKNOLOJİSİ Kod BYLJ4296
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SEMA ALİKAMANOĞLU
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Dersin AMACI Öğrencilere; bitki ve hayvan ıslahının önemi, bitki ve hayvan ıslahın genetik temelleri, populasyon genetiği kavramı,repprodüktif sistemler, bitki ve hayvan ıslahında kullanılan konvansiyonel ve biyoteknolojik yöntemlere yönelik teorik ve uygulamalı deneyim kazandırmak

İçerik

İçeriği; Temel Genetik Kavramlar (DNA, DNA Replikasyonu, Gen Polimorfizm, Mutasyon, DNA Onarımı, Varyasyon, Fenotip, Genotip, Mendel Kalıtımı, Sitoplazmik Kalıtım, Genler ve alleller arası etkileşimler), Bitki ve hayvan reprödüktif sistemleri, Islah nedir, Hayvan ve Bitki ıslahında kullanılan konvansiyonel ıslah yöntemleri, Hayvan ve bitki ıslahında kullanılan biyoteknolojik ıslah yöntemleri, Islah ve Epigenetik Kalıtım arasındaki ilişki, Biyogüvenlik kanunu başta olmak üzere Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlar.

Öğretim Yöntemleri

Not Tutma, Sözlü ve Görsel Sunum, Laboratuvar uygulaması

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024