NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Kod BYLJ4254
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞE KARATUĞ KAÇAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyolojik moleküllerin ve sistemlerin nanoteknolojiye uygulanmasını ve nanobiyoteknolojik gelişmelerin incelenmesini

İçerik

Nanobiyoteknolojiye giriş, nanoteknolojinin tarihçesi ve nanoteknolojik gelişmeler, nano materyaller ve özellikleri, sentezleri, kullanımı, sınıflandırılması, nanobiyosensörler, Nano boyutta ölçme ve inceleme yöntemleri, hedeflendirilmiş nanotaşıyıcılar, taşınma yolları, biyoteknolojik uygulamaları, nanoteknolojik ürünler ve biyolojide kullanımı

Öğretim Yöntemleri

Sözel ve bilgisayar destekli görsel anlatım, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap, sunular

Kaynaklar

Nanoteknolojinin Esasları, Jeremy Ramsden, ODTÜ yayıncılık, 2011. Nanofarmasötikler ve Uygulamaları, Ayla Zırh Gürsoy, Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayını, 2014. Araştırma makaleleri ve review lar, İnternet kaynakları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024