ÇEVRE KİRLENMESİ VE TOKSİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ÇEVRE KİRLENMESİ VE TOKSİKOLOJİ Kod BYLJ4153
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ELİF AYTAMKA YÜZBAŞIOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Hayvanlar ve bitkiler tarafından toksik maddelerin alınması ve metabolize edilmeleri, Mikroorganimalar tarafından çevreve salınan toksik maddeler. pestisitler ve pestisit kirlenmesi, Toksik metaller, Atmosferik toksikantlar, Petrol ve rayonüklit kirliliği ile ilgili bilgi vermek hedeflenmiştir

İçerik

Toksikolojinin Tanımı, Toksik madde ve Toksik Etki, Toksikolojinin ilgi alanları, Toksisitenin Tayin Edilmesi ve Değerlendirilmesi, Hayvanlarda Toksik Madde Metabolizması, Toksik maddelerin alınması, Hayvanlarda Toksik Maddelerin Dağılımı, Toksik etkinin azalması ya da ortadan kalkması, Bitkilerde Toksik Madde Metabolizması, alınma ve atılma yolları, Toksik madde kaynağı olarak bitkiler, Mikro Organizmalar Tarafından Çevreye bırakılan Toksik Maddeler,Bakteri, Mantar ve Alg toksinleri, Pestisitlerin Tanımı ve Sınıflandırılması, Pestisitlerin Yarattığı Çevresel Sorunlar, Toksik Metaller, Atmosferik Toksikantlar, Petrol ve radyoaktif partiküller, Çevresel Riskin Değerlendirilmesi

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım yönteminin soru-cevap yöntemiyle birlikte uygulanması; Laboratuar yöntemi; ayrıca demonstrasyon ve sunuş yöntemiyle öğrenmenin gerçekleştirilmesi

Kaynaklar

Ünal, M,Pestisit kullanımı ve maydana getirdiği çevre problemleri ders notu Duffus, J.H. 1983. Environmental Toxicology, Edward Arnold, London. Dökmeci, İ., 2005. Toksikoloji, Nobel Tıp Kitapevleri. Şener, S. ve Yıldırım, M., 2000. Toksikoloji, Teknik Yayıncılık, İstanbul. İmre, Z., 1988. Toksikoloji, Doyuran Matbası, İstanbul Görmez, K., 2007. Çevre Sorunları, Nobel yayın dağıtım.Ankara. Çınar, Ö., 2008. Çevre Kirliliği ve Kontrolü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024