SAĞLIK FİZİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı SAĞLIK FİZİĞİ Kod BYLJ4218
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. İDİL ÇETİN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Radyasyonun insan sağlığı üzerine etlilerini incelemek

İçerik

Partiküler ve elektromanyetik radyasyonların tanıtılması ve bunların canlılarla etkileşimi

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yolu ile öğretim

Kaynaklar

Tulay Engizek Sağlık Fiziği, İstanbul Üniversitesi yayınları,1999.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024