ENTOMOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ENTOMOLOJİ Kod BYLJ4273
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FATİH DİKMEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders, böceklerin genel özelliklerini öğrenmek isteyen öğrencilerineri bilgilendirmektedir. Bunun yanında, en önemli ve en çok karşılaşılan böcek gruplarının öğrenilmesini sağlayarak bu ders, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine katkı yapmayı hedeflemektedir.

İçerik

Böceklerin genel özellikleri, morfolojisi, fizyolojisi ve anatomisi, sistematiği, evrimi ve insan yaşamı üzerindeki etkisi.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yapılarak öğretim, tartışma, soru cevap şeklinde bilginin pekiştirilmesiHymenoptera takımının genel özellikleri, arılarda sosyal yaşam tipleri, çiçekli bitkilerdeki üreme, polen ve nektarın arılar için önemi, tarımsal üretimde arıların kullanımı, arıların verim artışına olan etkileri, sera koşullarında ve açık alanlarda arıların kullanımı, doğal habitatların korunmasına yönelik çalışmalar

Kaynaklar

1- Gullan P.J. and Cranston P.S., 2010, The Insects: An Outline of Entomology, 4th Edition, Wiley-Blackwell. 2- Grimaldi D., Engel M., 2005, Evolution of the Insects, Cambridge University Press. 3- Demirsoy A., 1997, Yaşamın Temel Kuralları Cilt II Kısım II & Omurgasızlar-Böcekler Entomoloji, Meteksan Yayınları, Ankara, Türkiye.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024