İMMÜNOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı İMMÜNOLOJİ Kod BYLJ4201
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 3
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ELİF ÖZLEM ARSLAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İmmün sistemi tanımak

İçerik

İmmün Sistem ve Tarihçesi; İmmün Sistemin Hücreleri; Markırlar; Antijen, Antijen Reseptörleri; Antikorlar; MHC Kompleksi; İmmün Cevap, Primer ve Sekonder İmmün Cevap; Komplement; İmmün Sistemin Organları; İmmün Yetmezlik; Aşırı Duyarlılık; Otoimmünite; Doku Transplantasyonu; Tümör İmmünolojisi

Öğretim Yöntemleri

Slayt sunumu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

Temel İmmünoloji Color Atlas of Immunulogy

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024