ENDÜSTRİDE MİKROBİYAL PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

İzlence Formu

Ders Adı ENDÜSTRİDE MİKROBİYAL PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER Kod BYLJ4257
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. NİHAL DOĞRUÖZ GÜNGÖR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Endüstriyel faaliyetlerde ve medikal alanda karşılaşılan mikroorganizma kökenli problemler ve bu problemlerin çözümleri konularının anlaşılmasını sağlamak

İçerik

Kağıt, plastik,gıda vb. endüstriyel faaliyetlerde ve medikal alanda karşılaşılan mikroorganizma kökenli problemler ve bu problemlerin çözümleri konularının kavranmasına katkı sağlayacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, Tartışma

Kaynaklar

_Concepts and Applications, 2012, Prakash S. Bisen, Mousumi Debnath, G. B. Prasad, ISBN_978-0-470- 90594-4

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024