BİYOREMEDİASYON

İzlence Formu

Ders Adı BİYOREMEDİASYON Kod BYLJ4291
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ELİF ÖZLEM ARSLAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyoremediasyon temel kavramları ve uygulamaları hakkında öğrencinin bilgi düzeyini arttırmak

İçerik

Biyoremeriasyon tanımı, biyoremediasyonda kullanılan mikroorganizmalar, petrol, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, nitroaromatik bileşikler, klorlu bileşikler gibi çeşitli kirleticilerin biyoremediasyonu, atık su ıslahında biyoremediasyon, biyogaz ve biyoetanol

Öğretim Yöntemleri

sunum, tartışma

Kaynaklar

Bioremediation: Principles and Applications, Ronald L. Crawford, Don L. Crawford, Cambridge University Press,2005 Microbial Biodegradation and Bioremediation, Surajit Das, Elsevier, 2014 Biodegradation and Bioremediation, 2nd Edition, Martin Alexander, Academic Press, 1999

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024