BİTKİ SEKONDER METABOLİTLERİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ SEKONDER METABOLİTLERİ Kod BYLJ4086
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜL ÖZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin yapısı ve görevleri hakkında bilgi vermek, sekonder metabolitlerin insan yaşamındaki önemini ortaya koymak

İçerik

Bitkilerdeki sekonder metabolitleri tanıma, kimyasal yapılarına göre gruplandırma, her grubun elde edilmesi, toksisitesi ve insan yaşamındaki kullanılışı

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yoluyla öğretim, bilgisayar destekli eğitim, tartışma, soru-cevap, ödev çalışmaları, öğrenci sunumları ve laboratuvar teşhis çalışmaları

Kaynaklar

Plant Secondary Metabolites, Occurrence, Structure and Role in the Human Diet. Edited by, A. Crozier, M. N. Clifford and H. Ashihara. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, 2006. ISBN: 1-4051-2509-8 Bitki Fizyolojisi, L.Taiz, E. Zeiger. Çeviri Editörü; İ.Türkan. Palme Yayıncılık, Ankara, 2008. ISBN: 978-9944-341-61-5 Biyoloji, N. A. Campbell, J. B. Reece. Çeviri Editörleri; E. Gündüz, A. Demirsoy, İ. Türkan. Palme Yayıncılık, Ankara, 2006. ISBN: 975-8982-85-0 Bitki Biyolojisi, L. E. Graham, J. M. Graham, L. W. Wilcox. Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. ISBN: 975-8624-90-3 P ant Growth and Development Hormones and Environment, L. M. Srivastava. Academic Press, USA. 2001. ISBN: 0-12-660570-X Plant Biology The Science of Life, R. A. Wallace, G. P. Sanders, R. J. Ferl. Harper Collins Publishers, New York, 1990. ISBN: 0-673-53378-6

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024