BİTKİ SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ SOSYOLOJİSİ Kod BYLJ4158
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ERDAL ÜZEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon bilimi)'nin anlamı, Bitki Birlikleri,Vejetasyonun genel karakteristiği, Bitki Sosyolojisi ve arazi çalışmaları, Vejetasyonun sınıflandırılması, Bitki sosyolojisi analiz yöntemleri, Türkiye bitkileri yayılış haritaları

İçerik

Floristik açıdan çevremize baktığımızda bitki türlerinin büyük bir kısmının aynı alanlarda kümelendiklerini pek azının tekli topluluklar oluşturduklarını gözlemleriz. Yapmış olduğumuz bu gözlem bize bitkiler arasında da diğer canlılarda olduğu gibi benzer bir sosyal yaşamın olduğunu gösterir. Bitkileri bir araya getiren nedenlerin olduğunu görürüz. Bu nedenlerin başında öncelikle çevre faktörleri daha sonra türler arasındaki dayanışma ve karşılıklı ilişkiler gelir ki bu nedenlerin birisini diğerinde bağımsız düşünmek mümkün değildir.

Öğretim Yöntemleri

Bilimsel sözlü tartışmalar, Ödevler, güncel bilimsel makaleler, derlemeler, bilimsel doğa gezileri, arazi çalışmaları.

Kaynaklar

KILIÇ MAHMUT BİTKİ SOSYOLOJİSİ PALME YAYINCILIK 2005 ANKARA AKMAN YILDIRIM ve Ark. VEJETASYON EKOLOJİSİ ve ARAŞTIRMA METODLARI PALME YAYINCILIK 2011 ANKARA. A AKMAN YILDIRIM ve Ark. BİYOCOĞRAFYA PALME YAYINCILIK 2005 ANKARA AKMAN YILDIRIM ve Ark. BİTKİ BİYOLOJİSİ- BOTANİK PALME YAYINCILIK 2006 ANKARA. SEÇMEN Ö., LEBLEBİCİ E. TÜRKİYE SULAK ALAN BİTKİLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ. İZMİR 1997 SABRİ SÖKMEN. GENEL BİTKİ EKOLOJİSİ Nobel Yayınları 2007 ANKARA YUNUS SERİN ve Ark. TÜRKİYENİN ÇAYIR VE MERA BİTKİLERİ TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI AKKARA 2008 İBRAHİM ATALAY VEJETASYON COĞRAFYASININ ESASLARI İZMİR 1990

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024