DENİZEL MAKROALGLER VE FANEROGAMLAR

İzlence Formu

Ders Adı DENİZEL MAKROALGLER VE FANEROGAMLAR Kod BYLJ4169
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SENEM ÇAĞLAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizlerde yaşayan ve denizlerin verimliliğinde önemli yeri olan makroalg ve fanerogam türlerini tanımak, bu grupların morfolojilerini, büyüme şekillerini, üreme ve hayat devirlerini öğrenmek, ekonomik öneme sahip makroalg türleri ve yararlanma yollarını öğrenmek, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken denizel bitki türlerini tanımak ve makroalg ile fanerogam fasiyeslerinde yaşayan omurgasız türlerinin neler olduğunu öğrenmek.

İçerik

Denizlerde yaşayan makroalg ve fanerogam türlerinin genel özellikleri, ekonomik önemi olan türler, nesli tükenmekte olan ve yayılımcı nitelikteki deniz bitkileri, çeşitli makroalg ve fanerogam fasiyeslerinde yaşayan omurgasız türleri

Öğretim Yöntemleri

Interaktif (konu anlatımıyla beraber soru-cevap-yorum şeklinde), laboratuvarda uygulamalı eğitim

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024