KARA EKOLOJİSİ I

İzlence Formu

Ders Adı KARA EKOLOJİSİ I Kod BYLJ4305
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ERDAL ÜZEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ekoloji bilimi 21. yüzyılın en güncel bilim dallarından biridir ve bu bilim dalının önemi günden güne artmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizi Ekolojinin temel alanları hakkında bilgilendirmek ve yaşanılan çevrenin onlar için önemini ve canlı çevre ilişkisini anlatabilmektir. Dünyamız üzerinde belirli enlemlere karşılık belirli iklim kuşakları hakimdir. Bu iklimsel koşullara bağlı yaşam alanları olan Zonobiyomların (ZB), yeryüzü üzerinde iklim ve toprak bakımından birbirinden farklı şartları ve buna bağlı olarak farklı bitki örtüsü (vejetasyon) ve aynı zamanda dolaylı olarak bu bitkilerle beslenen canlıları (hayvanları) barındıran bölgeler olduğunu anlatmaktır.

İçerik

Dünyamızın yaşamakta olduğu karasal ekolojik değişim süreci, bu değişimden etkilenen canlı populasyonları, değişimin sonuçları ve dünyadaki yaşama etkileri. Ekolojik tanımlamalar. Başlıca yaşam kuşakları, karasal bitkilerin ve hayvanların bu kuşaklardaki dağılımları. Dünyamızda ekvatordan başlayıp kutuplara kadar uzanan hem kuzey yarı-kürede hem de güney yarı-kürede toprak, iklim tipi ve zonal vejetasyon üçgenine karşılık gelen Zonobiyomlar (ZB) hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Öğretim Yöntemleri

Soru-cevap yöntemiyle anlatım, bilimsel sözlü tartışmalar, belgesel gösterimleri.

Kaynaklar

Vegetation of the Eart and Ecological Systems of the Geo-biosphere (1979): Walter, H.. Principles of Terrestrial Ecology (2002): Chapin, Matson&Mooney. Genel Ekoloji (2007): Gökmen, S. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul. Sistematik Botanik-2.(2004): Altuner, Z. Aktif Yayınevi, Erzurum Türkçe Bitki Adları Sözlüğü (1994): Baytop, T. Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yayınları, No:578, Ankara. Hayvan Davranışları (2002): Demirören, E. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:547, Bornova, İzmir. Hayvan Yetiştirme İlkeleri (1994): Emsen, H. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:720, Erzurum. Ekoloji ve Çevre Bilimleri (1994): Kışlaoğlu, M., F. Berkes. İstanbul.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024