İNSAN HASTALIKLARININ TEMELİ

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN HASTALIKLARININ TEMELİ Kod BYLJ4253
Kredi 1 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SERAP SANCAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İnsan hastalıklarının gelişimde rol oynayan hücresel olayların öğrenilmesi

İçerik

1- Giriş-Temel Kavramlar I- Hastalık gelişiminde hücre ölümü ve akut ve kronik inflamasyon, 2- Giriş-Temel Kavramlar II- Hastalık gelişiminde enfeksiyon, konak cevabı ve neoplazi, genetik ve çevrenin etkileşimi 3- Kardiyovasküler hastalıkların temeli 4- Endokrin sistem hastalıklarının temeli 5- İmmün sistem hastalıklarının temeli 6- Yaygın gözlenen kanser türlerinin temeli 7- Pulmonar ve gastrointestinal hastalıkların temeli 8- Kan dokusu ve eksokrin pankreas ile ilgili hastalıkların temeli 9-Karaciğer hastalıklarının temeli 10- Bazı sinir sistemi hastalıkların temeli 11-Hastalık teşhisinde moleküler yaklaşımlar ve kişiselleştirilmiş tedavi

Öğretim Yöntemleri

Sözel ve bilgisayar destekli görsel anlatım, tartışma, soru-cevap.

Kaynaklar

Molecular Pathology: The Molecular Basis of Human Disease 1st Edition, Williiam B. Coleman, Gregory J. Tsongalis

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024