DENİZ MİKROBİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı DENİZ MİKROBİYOLOJİSİ Kod BYLJ4171
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYTEN KİMİRAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Deniz mikroorganizmalarının ekolojisini, deniz mikroorganizmalarının endüstri ve diğer alanlardaki potansiyel kullanımını, deniz çevrelerinden mikroorganizmaları izole etmek için kullanılan geleneksel ve moleküler yöntemleri öğretmek

İçerik

Denizel habitatlar, mikrobiyal dağılım ve denizel ekosistemlerde mikroorganizmaların rolü

Öğretim Yöntemleri

Öğrencilerin katkısı ile aktif bir eğitim

Kaynaklar

Munn, C. B. (2003): Marine Microbiology; Ecology & Applications (Advanced Texts S.) Austin, B. (1988): Marine Microbiology, cambridge University Press. Austin, B. (1988): Methods in Aquatic Bacteriology (Modern Microbiological Methods), John Wiley & Sons Inc; 1 edition.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024