BİYOKİMYA

İzlence Formu

Ders Adı BİYOKİMYA Kod BYLJ3265
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FÜSÜN ÖZTAY
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Organizmayı oluşturan molekülleri, organizmada gerçekleşen biyolojik olayları, bu biyolojik olayları gerçekleştirmek üzere canlının çevresinden enerji elde etmede kullandığı yolları, canlılığın ve neslin devamı için gerekli biyolojik bilginin depolanma ve aktarılma süreçlerini, farklı metabolik yollar arasındaki karşılıklı ilişkiyi biyolojik ve kimyasal temellere dayandırarak moleküler düzeyde açıklamak temel hedeftir.

İçerik

Derste, Biyokimyaya giriş; biyomoleküller,su ve biyolojik önemleri; amino asit, protein, lipid, karbohidrat ve nükleik asitlerin yapı, fonksiyon ve metabolizmaları; metabolik yolların birbirleri ile olan ilişkileri detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca laboratuvarda yapılan biyokimyasal analizlerle öğrencilere biyomoleküller ile çalışma deneyiminin kazandırılması ve öğrencilerin biyokimyasal çalışmaları planlama ve uygulamalara katılabilme yetisinin kazandırılması sağlanmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım. Biyokimya Laboratuvar uygulamaları.

Kaynaklar

1. David L. Nelson, Michael M. Cox, Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, Çeviri Editörü: Nedret Kılıç. Palme Yayıncılık. 2009. 2. Figen Gürdöl ve Evin Ademoğlu. Biyokimya. Nobel Tıp Kitabevleri. 2006. 3. Pamela C. Champe, Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier, Çeviri Editörü: Engin Ulukaya. Biyokimya. Nobel Tıp Kitabevleri. 2007. 4. Rodney Boyer, Concepts in Biochemistry, Third Edition, ISBN-13:978-0-471-66179-5, John Wiley&Sons, Inc., USA, 2005. 5.Voet, D., Voet, J. G. & Pratt, C. W. Principles of Biochemistry. Wiley, 3rd edn, 2008.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024