GELİŞİM BİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı GELİŞİM BİYOLOJİSİ Kod BYLJ3127
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. YASEMİN AYDIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Embriyolojinin tarihsel gelişimi, gametogenez, döllenme, segmentasyon, gastrulasyon, çeşitli hayvan tiplerinde embriyolojik gelişim ve bu embriyolojik gelişmeye etki eden moleküler ve genetik faktörlerin temel prensiplerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Embriyolojinin tarihsel gelişimi, gametogenez, döllenme, segmentasyon, gastrulasyon, çeşitli hayvan tiplerinde embriyolojik gelişim ve bu embriyolojik gelişmeye etki eden moleküler ve genetik faktörlerin temel prensipleri.

Öğretim Yöntemleri

Sunus yoluyla öğretim, Düz anlatım, Tartışma, Soru-cevap, Laboratuvar çalışması.

Kaynaklar

Scott F. Gilbert (Eds. M. Erkan, T. İrez), 2012, Gelişim Biyolojisi, Dokuzuncu Baskıdan. Wolpert Lewis, 2010, Principles of Development Fourth Edition.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024