METAMORPHOSIS REGENERATION AND AGING

İzlence Formu

Ders Adı METAMORPHOSIS REGENERATION AND AGING Kod BYLJ2269
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. YASEMİN AYDIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere, metamorfoz, çeşitli canlılarda metamorfozun nasıl gerçekleştiği, metamorfozun hormonal kontrolü, rejenerasyon, semender ve hidra gibi canlılarda ve karaciğer gibi dokularda rejenerasyonun nasıl meydana geldiği ve yaşlanma hakkında temel kavramları öğretir ve gelecekte bu bilgileri kariyerlerinde kullanabilme imkanı sunar.

İçerik

Metamorfoz, rejenerasyon ve yaşlanma tanımı; amfibiler ve böcekler gibi çeşitli hayvan gruplarında metamorfoz; metamorfozun hormonal kontrolü; semender ve hydra gibi çeşitli hayvanlarda rejenerasyon; karaciğer gibi organlarda rejenerasyon; senesens biyolojisi; yaşlanmada çeşitli faktörlerin rolü.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yapılarak öğretim, tartışma, soru cevap.

Kaynaklar

Scott Gilbert, Developmental Biology, nineth edition.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024