GENERAL ECOLOGY

İzlence Formu

Ders Adı GENERAL ECOLOGY Kod BYLJ2255
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. GÜLRİZ BAYÇU KAHYAOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Çevre bilinci ve çevre sorunlarına çözüm yaklaşımları kazandırmak.

İçerik

Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız bileşenlerin ve etkileşimlerinin tanıtımı ve analizi ile karşılaşılabilecek çevre sorunlarının anlaşılabimesi ve çözümleri.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, görsel sunum, interaktif etkileşim, tartışma, proje-ödev hazırlığı.

Kaynaklar

Arms K. Environmental Science. Saunders College Publishing, Orlando. Brewer R. The Science of Ecology, Saunders College Publishing, Orlando. Çepel N. Ekoloji, Doğal Yaşam Dünyaları ve İnsan. Palme Yayıncılık, Ankara. Ekim T. Biyolojik çeşitlilik. http://www.kultur.k12.tr/biyosemp/pdf/04_biyolojik_ceşitlilik_.pdf?ref=pallasimturkey.biz Furman A., Yenigün O. Environmental Dimension. Boğaziçi University Printhouse, İstanbul. Kantarcı D. Toprak ilmi. İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul. Kocataş, A. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir. Odum EP, Barret GW. Ekolojinin Temel İlkeleri (Türkçeye çeviri, Ed. Prof.Dr.Kani Işık), Palme Yayınevi, Ankara. Raven PH, Berg LR, Johnson GB. Environment. Saunders College Publishing, Orlando. Şişli MN. Çevre Bilim Ekoloji. Yeni Fersa Matbaacılık, Ankara.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024