BİTKİ ANATOMİSİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ ANATOMİSİ Kod BYLJ2253
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HAKAN ÖZDEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bitki dünyasını oluşturan organizmaların yapısını incelemek ve gelişme ilkelerini ortaya koymak, bitki yapısı hakkında anahtar kavramların öğretilmesi ve temel bilgilerin anlaşılması

İçerik

Bitki yapısının genel organizasyonu, organeller, hücre, doku ve organların anatomik ve histolojik yapısının incelenmesi

Öğretim Yöntemleri

Sözlü ve bilgisayar destekli (görsel) sunum, laboratuvarda uygulamalı öğretim, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

Dickinson, W.C. (2000). Integrative Plant Anatomy. Harcourt Academic Press, San Diego. Fahn, A. (1990). Plant Anatomy. 4th Ed. Pergamon Press, Oxford. Yentür, S (2003) Bitki Anatomisi. İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Yayın No: 227, Emek Matbaası, İstanbul. Yentür, S. and Cevahir, G. (2000). Bitki Anatomisi Laboratuvar Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Yayın No: 209, Dilek Matbaası, İstanbul

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024