HÜCRE BİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı HÜCRE BİYOLOJİSİ Kod BYLJ2254
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NİHAL ÖMÜR BULAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Canlı organizmaların yapı ve fonksiyonlarını anlamak için temel oluşturmak

İçerik

Hücre Organizasyonun Genel Tanımı, Temel Kimyasal ve Fiziksel Yapılar, Hücre Membranının Yapısı ve Hücre Yüzeyi, Hücre Organellerinin Yapı ve Fonksiyonları, Sitoplazma ve Sitoplazmik Vakuol Sistemi, Hücre İskeleti ve hareket, Hücre Siklusu ve Mitoz Bölünme, Mayoz bölünme, Programlanmış Hücre Ölümü.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü ve görsel sunum, laboratuvarda uygulamalı öğretim.

Kaynaklar

1. Campbell-J.B.Reece.; Biyoloji. Çeviri Editörleri E.Gündüz, A.Demirsoy, İ.Türkan Palme Yayıncılık © 2006N.A. 2. Cooper G. M., Hausman R.E. Hücre Moleküler Yaklaşım. Üçüncü Baskı. Çeviri Editörleri M.Sakızlı, N.Atabey.İzmir Tıp Kitabevi .2006. 3. Ozban N. Hücre.1994. 4.Lodish, Berk,Kaiser et.al.,Moleküler Hücre Biyolojisi.Altıncı baskı. Çeviri Editörleri H.Geçkil, M.Özmen, Ö.Yeşilada.Palme Yayınevi,2018. 5. Karol S.,Ayvalı C.,Suludere Z. Hücre Biyolojisi. 1995. 6. Biyokimya. Harwey& Champe. Editör: E.Ulukaya.Nobel Tıp Kitabevi, 2007. 7. Becker, W.M., Kleinsmith, L.J., Hardin, J., Bertoni, G.P. The world of the Cell, Pearson/Benjamin Cummings, San Francisco, 2009. 8. İlgili WEB siteleri.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024