OMURGASIZ HAYVANLAR

İzlence Formu

Ders Adı OMURGASIZ HAYVANLAR Kod BYLJ2256
Kredi 3 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FATİH DİKMEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders, bilinen tüm hayvan türlerinin yaklaşık %90'ını oluşturan omurgasızların biyolojisini ve sistematiğini içermektedir. Bu dersin birincil amacı omurgasız gruplarına genel bir bakış ve özet bilgiler sağlamak ve ikinci olarak ise temel omurgasız şubelerinin tanınıp bilinmesini sağlamaktır. Böylelikle öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine katkı yapmayı hedeflemektedir.

İçerik

Tüm hayvan türlerinin yaklaşık %90'ını oluşturan omurgasızların yapısı, işlevi, davranışı, habitatı, ekolojisi, evrimi ve filogenisi tartışılacaktır. Konular, ana grupları tanımlayan seçilmiş örneklerle sınırlandırılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yapılarak öğretim, tartışma, soru cevap şeklinde bilginin pekiştirilmesi.

Kaynaklar

1- Omurgasızlar Biyolojisi / Biology Of The Invertebrates-Jan Pechenik, McGraw-Hill; türkçesi: Sözen ve ark. (2013), Nobel Akademik Yayıncılık. 2- Grimaldi D., Engel M., 2005, Evolution of the Insects, Cambridge University Press. 3- Demirsoy A., 1997, Yaşamın Temel Kuralları Cilt II Kısım I & Omurgasızlar-Invertebrata - Böcekler dışında, Meteksan Yayınları, Ankara, Türkiye.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024