ORGANIC CHEMISTRY

İzlence Formu

Ders Adı ORGANIC CHEMISTRY Kod BYLJ2012
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. NİLÜFER BAYRAK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Organik maddelerin adlandırılması, analizi, spektroskopik metotlarla strüktürlerinin aydınlatılması, fonksiyonel gruplar ve etkileri ve geniş şekilde madde sınıflarının sentezleri, reaksiyonları ve mekanizmalarının tanıtılması amaçlanmıştır.

İçerik

Organik yapılar ve özellikler, saflaştırma gereği ve yöntemleri, kalitatif ve kantitatif organik analiz, alifatik bileşikler, hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler, alkinler), streokimya I, streoizomerler, streokimya II, streoselektif ve streospesifik reaksiyonlar, dienler, alkil halojenürler, alkoller ve eterler, dienler, aromatik bileşikler, aldehit ve ketonlar, karboksilli asidler ve türevleri, protien, aminoasidler ve terpenler,polimerler.

Öğretim Yöntemleri

Sunumu yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, düz anlatım, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

Organik Kimya, Solomons&Fryhle Organic chemistry 6 ed-L.G.Wade,Jr Organic chemistry - Clayden, Greeves Warren & Wothers Organic Chemistry 4th Edition - Fracis A Carey - Mcgraw-Hill Higher Education - 2000 Solutions_Manual_for_Organic_Chemistry_6th_Ed,.G.Wade,Jr Solutions_Manual_for_Organic_Chemistry,4ed - Solomons

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024