LATİNCE

İzlence Formu

Ders Adı LATİNCE Kod BYLJ1239
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BEDİA DEMİRİŞ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Latince biyoloji terimleri ve dilin grameri konularında dersin içeriğinde belirtilen konu başlıkları çerçevesinde öğrenciyi bilgilendirerek alanı ile ilgili terminolojiye hakimiyet ve alanı ile ilgili Latince cümleleri/metinleri Türkçeye, Türkçe cümleleri/metinleri Latinceye çevirme becerisini kazandırmak.

İçerik

Latince biyoloji terimlerinin biçimsel yapısı, temel Latince gramer bilgisi

Öğretim Yöntemleri

Gramer ve çeviri ağırlıklı klasik dil öğretme yöntemi

Kaynaklar

Dr. Sina Kabaağaç, Erdal Alova, Latince Türkçe Sözlük, İstanbul, 1995. Collins Latin Dictionary and Grammar Prof. Dr. S. Karol, Prof. Dr. Z. Suludere, Prof. Dr. C. Ayvalı, Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK, 2010. T. H. Savory, Latin and Greek for Biologists, Londra, 1946. Dr. H. Brunner, Dr. P. N. Tanker, Mesleki Latince, Ankara: A.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayını, 1978. William T. Stearn, Botanical Latin, Londra 1983 (3).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024