GENERAL BIOLOGY I

İzlence Formu

Ders Adı GENERAL BIOLOGY I Kod BYLJ1235
Kredi 5 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET BONA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Canlı sistemler arasındaki işleyişlerin genel olarak kavranması

İçerik

Canlı ve cansız sistemler, Biyomoleküller, Canlılardaki enerji dönüşümleri, Hücre yapı ve fonksiyonları, Kalıtım, Evrim ve canlı sistemler arasındaki ilişki

Öğretim Yöntemleri

Görsel sunum. Laboratuvar metodu.

Kaynaklar

Campbell & Reece, BIOLOGY. Raven, BIOLOGY.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024