HİJYEN VE SANİTASYON

İzlence Formu

Ders Adı HİJYEN VE SANİTASYON Kod BYLJ1272
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ELİF ÖZLEM ARSLAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Hijyen ve sanitasyon uygulamalarının öneminin irdelenerek öğrencilerin iş yaşamında hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar mutlaka kullanacakları bilgilerle donatılmalarını sağlamak

İçerik

Hijyen ve sanitasyonun önemini, sanitasyonla mikroorganizmalar arasındaki ilişkiyi, çeşitli gıda işleme alanlarında sanitasyon uygulamalarını, dezenfektanlar ve dezenfeksiyon yöntemlerini, su hijyenini, personel hijyenini, işletmelerin hijyenini, sanitasyon işlemlerinin yönetimini kapsar.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, sunum yaparak aktif öğretim, soru cevap yöntemi

Kaynaklar

1. S. Kayaardı. 2004. Gıda Hijyeni ve Sanitasyon. Sidas Yayıncılık Ltd.Şti. İzmir. 2. N.G. Marriott.1999.Aspen Pub.Inc. Principles of Food Sanitation 3. A. Ünlütürk, F. Turantaş. 1999. Gıda Mikrobiyolojisi.2. baskı.Mengi Tan Basımevi, İzmir. 4. Ş. Topal. 1997. Endüstriyel gıda güvenliğinde hijyen-sanitasyon uygulamaları ve toplam kaliteyi sağlamada önemi. Gıda Teknolojisi, 35-49.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024