MİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı MİKOLOJİ Kod BYLJ4352
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. DUYGU KADAİFÇİLER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Lisans eğitimi alan öğrencilere fungusların (mantarların) biyolojisi, çeşitliliği, taksonomisi ve filogenisi ile birlikte fungusların insanlar için önemi konularında temel bilgileri sunmaktır .

İçerik

Mikolojinin tarihçesi, fungusların üreme, fizyoloji, beslenme ve ekolojik özellikleri, fungus sistematiği, parazitik ve simbiyotik ilişkileri, fungusların insanlar açısından önemi anlatılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yaparak aktif öğretim, soru cevap yöntemi, ödevlerle geri dönüşlerin kontrolü.

Kaynaklar

Biodiversity of Fungi: Inventory and Monitoring Methods. Editörler: Greg M Mueller, Mercedes S Foster ve Gerald F Bills. Elsevier Academic Press, London. 2004.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024