DOKU KÜLTÜRÜ

İzlence Formu

Ders Adı DOKU KÜLTÜRÜ Kod BYLJ4348
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATMA GÜL ÖZCAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Doku Kültürü yöntemlerinin genel olarak kavranması ve konunun uygulama alanları hakkında bilgi edindirmek

İçerik

Hücre, doku ve organ kültürlerinin tanımı, Bitki ve Hayvan Doku kültürü laboratuar teknikleri, Besiortamları ve içerikleri, Hayvan Doku kültürü uygulamaları

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım metodu. Laboratuvar metodu.

Kaynaklar

Animal Cell Culture: Essential Methods; John M. Davis, Wiley-Blackwell, 2011 Culture of animal cells, 6. Bölüm; R.Ian Freshney, 2011

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024