TÜRKİYE DENİZLERİ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYE DENİZLERİ Kod BYLJ4346
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi BENİN TOKLU ALIÇLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türkiye Denizleri'nin jeolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik oseanografisinin tanıtılması

İçerik

Türkiye Denizleri'nin çeşitli özelliklerinin öğrenilmesi

Öğretim Yöntemleri

İnteraktif (konu anlatımıyla beraber soru-cevap -yorum şeklinde)

Kaynaklar

Beşiktepe, Ş. T., Sur, H. İ., Özsoy, E., Abdul Latıf, M. A., Oğuz, T., Ünlüata, Ü.: 1995, ‘The circulation and hydrography of the Marmara Sea’, Pro. Oceanog. 34, 285-334. Erinç, S., 1984. Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri, İ.Ü. Rektörlüğü Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul. Kocataş, A., 1986. Oseanoloji, Deniz BilimlerineGiriş, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 60,İzmir. Öztürk, B., black Sea Biological Diversity Turkey, Black Sea Environmental Series, Vol: 9 pp:144, Beşiktaş, İSTANBUL. Ünlüata, U., Oğuz, T., Latif, M. A., Özsoy, E.: 1990, On the physical oceanography of the Turkish Straits. In L.J. Pratt (ed.)‘The physical oceanography of sea straits’ Kluwer, Dortrecht, London, pp. 25-60. Zaitsev,Y., 2008. An Introduction to the Black Sea Ecology, pp 215. Odessa. Zaitsev Y., Mamaev, V., 1997. Biological Diversity in the Black Sea. Black Sea Environmental Series, Vol:3, pp.208, Beşiktaş, İstanbul.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024