MİKROALG BİYOTEKNOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı MİKROALG BİYOTEKNOLOJİSİ Kod BYLJ4335
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUHARREM BALCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Su ortamının temel fiziko kimyasal özellikleri, pigment, karbonhidrat, yağ, protein, nutrasötikler v.b. kaynağı olarak deniz ve tatlı sularda yaşayan mikroalgler ile ilişkili biyolojik-kimyasal süreçler ve biyoteknolojileri konularında yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Su ortamının temel fizikokimyasal özellikleri, deniz ve tatlı sularda yaşayan mikroalgler ve hücre kültürleri bu dersin temel başlıklarıdır. Ders kapsamında mikroalg biyoteknolojisi ile ilişkili olarak pigmentler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nutrasötikler, biyofarmasötikler ve biyoyakıt gibi yüksek değerlikli organik bileşikler ile mikroalg kültürü konularına değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü, görsel anlatım, tartışma ve laboratuvar çalışma yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

Becker, E.W.1994. Microalgae: Biotechnology and Microbiology. Cambridge University Press, ISSN 0957-0330, p. 293. Richmond, A., Hu, E.Q. 2013. Handbook of Microalgal Culture: Applied Phycology and Biotechnology. John Wiley & Sons, Ltd., ISBN:9780470673898. Güncel literatür.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024