BİYOTEKNOLOJİDE BİYOSİDAL ÜRÜNLER

İzlence Formu

Ders Adı BİYOTEKNOLOJİDE BİYOSİDAL ÜRÜNLER Kod BYLJ4333
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NAZMİYE ÖZLEM ŞANLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyosidal ürünlerin antimikrobiyal aktivitesinin değerlendirilmesi konusunda yetkinlik kazandırma

İçerik

Biyosidal ürünlerin antimikrobiyal aktivitesinin tayini, konu ile ilgili standartlar, sentetik/doğal ve mikrobiyal biyosidal ürünler ve/veya işlenmiş eşyaların antimikrobiyal aktivitesinin tayin

Öğretim Yöntemleri

Sunum, tartışma, analiz ve sonuçların değerlendirilmesi

Kaynaklar

ECHA. (2018). Guidance on the Biocidal Products Regulation, volume II efficacy-assessment and evaluation (parts B+ C).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024