MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK

İzlence Formu

Ders Adı MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Kod BYLJ4332
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVCAN AYDIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında mikrobiyal çeşitlilik detaylı bir şekilde incelenerek, bu çeşitliliği sağlayan genetik mekanizmalar ve biyoteknolojide kullanım potansiyelleri değerlendirilecektir.

İçerik

Mikrobiyal çeşitlilik detaylı bir şekilde incelenerek, bu çeşitliliği sağlayan genetik mekanizmalar ve biyoteknolojide kullanım potansiyelleri değerlendirilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Soru-cevap, tartışma, gösteri, gözlem, problem çözme, disiplinlerarası işbirliği, beyin fırtınası.

Kaynaklar

Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Palme Yayınevi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024