PROTEİN MÜHENDİSLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı PROTEİN MÜHENDİSLİĞİ Kod BYLJ4330
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET TARDU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İçerik

Bu ders kapsamında protein yapılarını oluşturan temel prensipler incelenecek, protein yapısının belirlenmesinde kullanılan teknikler öğrenilecek, protein mühendisliğinin farklı alanlardak kullanımı öğrenilecek; proteinlerde yapı-aktivite ilişkileri, protein yapılarının hastalıklarla ve ilaç tasarımıyla ilişkisi incelenecektir

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, soru-cevap, tartışma, sunum, gözlem, problem çözme, disiplinler arası işbirliği, beyin fırtınası.

Kaynaklar

1) Molecular Biotechnology (Sixth Edition) by Author: Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten, 2) Introduction to Proteins Structure, Function and Motion (Second Edition): Amit Kessel, Nir Ben-Tal, 3) Protein Engineering Tools and Applications (First Edition): Huimin Zhao (Editor)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024