PSİKOLOJİNİN BİYOLOJİK TEMELLERİ

İzlence Formu

Ders Adı PSİKOLOJİNİN BİYOLOJİK TEMELLERİ Kod BYLJ3324
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVCAN AYDIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında psikoloji ve biyoloji arasındaki ilişki verilip, davranış ve zihinsel süreçlerin altında yatan temel moleküler yapı ve işlevlerle ilgili bir kavrayış geliştirmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu ders psikoloji ve biyoloji arasındaki yakın ilişkiye odaklanmaktadır. Psikolojik faktörlerin moleküler genetik temellerini açıklar ve öğrencilere bu disiplinlerin birleşimindeki önemi vurgular. Aynı zamanda nöroplastisite konusuna odaklanır, nörogelişim sürecinde epigenetik değişikliklerin psikoloji ile bağlantısını ele alır. MikroRNA değişikliklerinin psikoloji ile ilişkisini inceler ve nörotransmitterlerin çeşitlerini ve işlevlerini öğretir. Ayrıca, bağırsak mikrobiyotasının beyin ve psikiyatrik durumlar üzerindeki etkilerini ele alır ve bu mikroorganizmaların sağlık ve psikoloji arasındaki ilişkiyi vurgular. Psikobiyotiklerin güncel tedavi yaklaşımları ile ilişkisini açıklar ve uyku yoksunluğu ile gen ekspresyonu arasındaki ilişkiyi inceler, uyku eksikliğinin genetik düzeydeki etkilerini detaylıca ele alır. Duygusal süreçlerin biyolojik temellerini ve stresin sağlık üzerindeki etkilerini anlatarak, bu bağlamda çeşitli faktörlerin psikolojiye olan önemini öğrencilere aktarır. Davranışın temellerini inceler, genetik faktörlerin davranışa etkilerini ve çevresel etkenlerle nasıl etkileşime girdiğini açıklar.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Soru-cevap, tartışma, gösteri, gözlem, problem çözme, disiplinlerarası işbirliği, beyin fırtınası.

Kaynaklar

Barnes, J. (2017). Temel biyolojik psikoloji. Nobel Akademik Yayıncılık. Fizyolojik Psikoloji (2021), Nobel Akademik Yayıncılık Konu ile ilgili son yıllarda yayınlanan derste işlenecek makaleler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024