BİYOFİZİK

İzlence Formu

Ders Adı BİYOFİZİK Kod BYLJ3322
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATMA GÜL ÖZCAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Canlı organizmalardaki biyolojik olayların fiziksel prensiplerle açıklanması.

İçerik

Canlı organizmalardaki biyolojik olayların fiziksel prensiplerle açıklanması. Canlılardaki metabolik etkinliklerin fiziksel açıklanması ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi. Hücre Biyofiziği ve radyasyonun biyolojik etkileri.

Öğretim Yöntemleri

Teorik olarak anlatılan ders konuları ile ilgili bilgisayar ortamında hazırlanmış sunumlar ve videolar gösterilecektir. Ders ile ilgili çalışmalar anlatılarak öğrencinin derse katılımı sağlanacaktır.

Kaynaklar

1) J.A., Tuszynski; Molecular and Cellular Biophysics; Chapman and Haıı/CRC, 2008 2) T.Engizek., B.Soytürk.: Radyobiyoloji ve Sağlık Fiziği Laboratuvar Kılavuzu. İst.Üniv.Yayını, Sayı:3670, Fen Fak. No:218, ISBN 975-404-245-4 (1991). 3) T.Engizek.: Sağlık Fiziği. İst.Üniv Yayını,Sayı:4069, Fen Fak. No:243, ISBN 975-404-477-5

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024