POPULASYON GENETİĞİNE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı POPULASYON GENETİĞİNE GİRİŞ Kod BYLJ3321
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VAHAP ELDEM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Popülasyon genetiğinin temel prensipleri ve analitik yöntemlerine ilişkin genel bilginin yanı sıra güncel metod ve yaklaşımlara ilişkin bilgi sunmak.

İçerik

Popülasyon genetiğinin temel prensipleri ve analitik yöntemlerine ilişkin genel bilginin yanı sıra güncel metod ve yaklaşımlara ilişkin bilgi sunmak. Temel evrimsel süreç ve faktörlerin (mutasyon, doğal seçilim, genetik sürüklenme, gen akışı, rekombinasyon, iç-melezleme) etkisi ile popülasyonların genetik kompozisyonu ve yapısının zamanla nasıl değiştiğinin belirlenmesi. Doğal popülasyonlarda genetik varyasyonların tespiti (allel sıklığının saptanması), popülasyon içi ve popülasyonlar arası genetik varyasyonu şekillendiren mekanizmaların aydınlatılması ve adaptif evrime giriş. Popülasyon genetiğinde kullanılan güncel matematiksel modellerin prensiplerine ilişkin bilgi vermek. Genom düzeyinde model ve model olmayan organizmların popülasyon yapısı hakkında emprik örneklerin ayrıntılı incelenmesi.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim sunum yapılması, tartışma, soru cevap ve pratik şeklinde gerçekleştirilecektir.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024