DENİZEL ZOOCOĞRAFYA

İzlence Formu

Ders Adı DENİZEL ZOOCOĞRAFYA Kod BYLJ3320
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SENEM ÇAĞLAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizel organizmaların dünya üzerindeki dağılımları ve bunları etkileyen faktörlerin, mekansal örüntüler ile anlaşılması ana ekseninde, tür ve denizel biyoçeşitliliğin korunması için denizel zoocoğrafya teorilerinin, tür kökenleri , dağılım modelleri ve ekoloji ile birlikte ele alınması dersin temel konusudur. Denizel zoocoğrafya temel prensipleri ve tarihçesinden başlayarak, yeryüzünün jeolojik devirleri ve iklim değişiklikleri ile kıtaların kayması gibi tarihsel süreçlerden bahsedilecektir. Türleşme, yayılım, göç, adaptasyon, çeşitlilik, yok oluş, denizel zoocoğrafik bölgeler ve modeller tartışılacak, denizel filocoğrafya konuları işlenecektir.

İçerik

Denizel organizmaların dünya üzerindeki dağılımları ve bunları etkileyen faktörlerin, mekansal örüntüler ile anlaşılması ana ekseninde, tür ve denizel biyoçeşitliliğin korunması için denizel zoocoğrafya teorilerinin, tür kökenleri , dağılım modelleri ve ekoloji ile birlikte ele alınması dersin temel konusudur. Denizel zoocoğrafya temel prensipleri ve tarihçesinden başlayarak, yeryüzünün jeolojik devirleri ve iklim değişiklikleri ile kıtaların kayması gibi tarihsel süreçlerden bahsedilecektir. Türleşme, yayılım, göç, adaptasyon, çeşitlilik, yok oluş, denizel zoocoğrafik bölgeler ve modeller tartışılacak, denizel filocoğrafya konuları işlenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Dersler sırasında sözlü, görsel anlatım ve karşılıklı tartışma çalışma yöntemleri kullanılmaktadır.

Kaynaklar

Biogeography, Second Edition, James H. Brown, Mark V. Lomolino, ISBN 0-87893-073-6 Analytical Biogeography: An Integrated Approach To The Study of Animal and Plant Distributions, A. A. Myers, P.S. Giller, ISBN-J3: 978-94-010-7033-1, Güncel Makaleler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024