BIOINFORMATICS WITH R

İzlence Formu

Ders Adı BIOINFORMATICS WITH R Kod BYLJ3318
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VAHAP ELDEM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, günümüzün popüler istatistik, veri analizi, veri görselleştirme ve içerdiği paketler ile birçok biyoinformatik analizi kolay, ücretsiz ve etkin olarak yapılmasına olanak veren R programlama dilinin öğretilmesi planlanmaktadır.

İçerik

Bu derste, günümüzün popüler istatistik, veri analizi, veri görselleştirme ve içerdiği paketler ile birçok biyoinformatik analizi kolay, ücretsiz ve etkin olarak yapılmasına olanak veren R programlama dilinin öğretilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, genel olarak R programlama diline giriş, veri tipleri ve manipülasyonu, Bioconductor paket programlarına genel bakış, DNA dizi analizi, biyolojik veri tabanları, filogenetik analiz, motif bulma, gen ifade analizi, genom annotasyonu ve variant çağırma gibi dersler uygulamalı olarak gösterilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim sunum yapılması, tartışma, soru cevap ve pratik şeklinde gerçekleştirilecektir.

Kaynaklar

Irizarry, R. A. (2017). Data analysis for the life sciences with R. Boca Raton, CRC Press, Taylor & Francis Group. Gentleman, R. (2009). R programming for bioinformatics. Boca Raton, CRC Press. Sinha, P. P. (2014). Bioinformatics with R Cookbook. Packt Publishing Ltd.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024