DENİZEL ÇEVREDE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı DENİZEL ÇEVREDE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ Kod BYLJ2285
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÖNDER KILIÇ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizel ekosistemde bulunan mikroplastik kirliliğinin kaynakları, mikroplastiklerin bu ortamlarda birikimi , canlılar üzerindeki toksik etkileri ve insana geçiş yolları hakkında bilginin verilmesi

İçerik

Mikroplastiklerin kaynakları, deniz ekosisteminin farklı kompartmanlarında (su, biyota ve sediment) birikimi, organizmalarda birikim mekanizmaları, kirlerticilerin tşınmasında sahip olduğu vektör özelliği, toksisitesi ve etkilerinin tartışılması

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli hazırlanan derslerin sözlü sunumu, interaktif ve tartışmaya dayalı ders anlatımı.

Kaynaklar

Avio C.G., Gorbi S., Milan M., Benedetti M., Fattorini D., d’Errico G., Pauletto M., Bargelloni L., Regoli F.; 2015. Pollutants bioavailability and toxicological risk from microplastics to marine mussel. Environmental Pollution, 2015, 198, 211-222. Détréé C., Gallardo-Escárate C.; 2017. Polyethylene microbeads induce transcriptional responses with tissue-dependent patterns in the mussel Mytilus galloprovincialis. Journal of Molluscan Studies, 2017, 83, 220-225. Guven O., Bach L., Munk P., Dinh K.V., Mariani P., Nielsen T.G.; 2018. Microplastic does not magnify the acute effect of PAH pyrene on predatory performance of a tropical fish (Lates calcarifer). Aquatic Toxicology, 2018, 198, 287-293. Khan R.B., Prezant R.S.; 2015. Microplastic Abundances in a mussel bed and ingestion by the ribbed marsh mussel Geukensia demissa. Marine Pollution Bulletin, 2015, 130, 67-75. Koelmans A.A., Besseling E., Foekema E.M.; 2014. Leaching of plastic additives to marine organisms. Environmental Pollution, 2014, 187, 49-54. O’Donovan S., Mestre N.C., Abel S., Fonseca T.G., Carteny C.C., Cormier B., Keiter S.H., Bebianno M.J.; 2018. Ecotoxicological Effects of Chemical Contaminants Adsorbed to Microplastics in the Clam Scrobicularia plana. Frontiers in Marine Science, 2018, 5: 143. Pittura L., Avio C.G., Giuliani M.E., d’Errico G., Keiter S.H., Cormier B., Gorbi S., Regoli F.; 2018. Microplastics as Vehicles of Environmental PAHs to Marine Organisms: Combined Chemical and Physical Hazards to the Mediterranean Mussels, Mytilus galloprovincialis. Frontiers in Marine Sciences, 2018, 5:103. Plastics Europe, 2015. An Analysis of European Plastics Production, Demand and Waste Data. Thompson R.C., Moore C.J., vom Saal F.S., Swan S.H.; 2009. Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends. Phılosophocal Transactions of the Royal Society B, 2009, 364, 2153-2166.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024