BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı BİYOLOJİK ANTROPOLOJİ Kod BYLJ2284
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERCAN ARICAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyolojik antropoloji konusunda temel kavramların ve teknolojilerin öğrenilmesi.

İçerik

Canlı topluluklarının geçmişlerini, nereden nasıl geldiklerini araştırmak için DNA analizleri 1970'lardan beri yaygın olarak kullanılmakta. Bu tip çalışmalarda, örneğin günümüz insan topluluklarının genetik benzerlik ve farklılıkları incelenir, bunlardan yola çıkarak göçler ve gruplar arasında karışmaya dair tahminler üretilir. Ancak bu çalışmalar, yalnızca günümüz örnekleri kullanarak geçmişi tahmin ettikleri için, verdikleri bilgi ve sonuçların güvenilirliği de sınırlıdır. Antik DNA çalışmaları için ise durum farklı. 'Antik DNA analizi', geçmişten kalma dokulardan -çoğunlukla da kemikten- DNA saflaştırma, bu DNA'nın dizilenmesi ve dizinin çözümlenmesini içeren çalışmalardır.

Öğretim Yöntemleri

İnteraktif sunumlar

Kaynaklar

Kitap ve literatür

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024