MATHEMATICS I

İzlence Formu

Ders Adı MATHEMATICS I Kod BYLJ1270
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. BEYAZ BAŞAK ESKİŞEHİRLİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Analiz'deki temel kavram ve teknikleri öğretmek, matematiksel problem çözme yeteneği ile mantıksal, analitik ve soyut düşünme yeteneklerini geliştirmek.

İçerik

Fonksiyonlar ve grafikleri, trigonometrik fonksiyonlar, bir fonksiyonun limiti ve limit kuralları, tek taraflı limitler, süreklilik, sürekli fonksiyonlar ve özellikleri, sonsuzluk içeren limitler, grafiklerin asimptotları, türev, bir aralık üzerinde türevlenebilirlik, tek taraflı türevler, türev kuralları, yüksek mertebeden türevler, trigonometrik fonksiyonların türevleri, zincir kuralı, kapalı türev, fonksiyonların ekstremum değerleri, Rolle teoremi, ortalama değer teoremi, monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi, konkavlık ve ikinci türev testi, grafik çizimi

Öğretim Yöntemleri

Problemleri tanımlayabilme ve onları analiz edebilmek. Ayrıca matematiksel kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

Kaynaklar

J. Hass, C. Heil, M. D. Weir, Thomas' Calculus, Pearson Education, 13th edition

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024