DOĞA VE GÖZLEM

İzlence Formu

Ders Adı DOĞA VE GÖZLEM Kod BYLJ1268
Kredi 3 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi CEM DALYAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Etrafımızda basit olarak gözlenebilecek makro canlılığın farkına varılabilmesi, gözlem yöntemlerinin kavranması ve insan-doğa ilişkisinin doğru anlaşılabilmesi.

İçerik

Doğa ve doğa gözlemciliği kavramlarının öğrenilmesi; Gözlemi yapılabilecek makro organizmaların incelenmesi; Bitki, Kelebek, Kuş, Deniz Memelisi ve Sualtı canlıları üzerine yapılan gözlemlerin metodolojisinin öğrenilmesi ve bu konudaki bilgi birikiminin incelenmesi; Bu canlılar hakkında görsel kayıt toplama metodolojisi; Etkin kayıt tutma ve kullanışlı veri toplama uygulamaları; Doğa gözleminde karşılaşılacak etik sorunlar ve çözüm yolları; Gözlemler sırasında toplanan verinin bilimsel platformda değerlendirilmesi.

Öğretim Yöntemleri

Sunumlar üzerinden interaktif olarak işlenecektir.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024