SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI

İzlence Formu

Ders Adı SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI Kod HUKK8926
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İLHAN HELVACI
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, borçlar hukuku genel hükümlere ilişkin sorunlar hakkında derinleşmektir.

İçerik

Ders, borçlar hukuku genel hükümlere ilişkin sorunların detaylı incelenmesinden oluşmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Derste ödev ve sunum yöntemi tercih edilecektir

Kaynaklar

Kanun, mevzuat, ders kitabı, makaleler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024