FARAZİ DAVA YARIŞMALARI

İzlence Formu

Ders Adı FARAZİ DAVA YARIŞMALARI Kod HUKK2440
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. CANSU KAYA KIZILIRMAK
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin farazi dava yarışmasına hazırlanmalarını sağlamaktır

İçerik

Öğrencilerin öncelikle yazılı dilekçeleri hazırladıkları, daha sonra ise, kurgusal bir hakem heyeti ya da mahkeme önünde sözlü sunum yaptıkları bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Farazi dava yarışmaları teorik ve uygulama hazırlık çalışamaları

Kaynaklar

Türk Hukuk öğretisi, mukayeseli hukuk öğretisi, ulusal ve uluslararası yargı içtihatları, ulusal ve uluslararası mevzuat

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024