DENİZ BALIKLARI

İzlence Formu

Ders Adı DENİZ BALIKLARI Kod BYLJ4357
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. LÜTFİYE ERYILMAZ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Denizlerde yaşayan çenesizler, kıkırdaklı ve kemikli balıkların her familyaya ait genus ve türlerinin morfolojik özelliklerini tanımlamaktır.

İçerik

Denizlerde yaşayan çenesizler, kıkırdaklı ve kemikli balıkların sistematik kategorilerine ait taksonların genel özellikleri, her familyadan özellikle Türkiye denizlerinde bulunan cinslerin ve türlerinin birbirinden ayırt edilmesi, yaşam ortamları ve denizlere göre dağılımlarının bilinmesi

Öğretim Yöntemleri

İnteraktif (konu anlatımıyla beraber soru-cevap yorum şeklinde) ayrıca laboratuvar çalışması

Kaynaklar

Fisher, W., Bauchot, M.L., Scneider, M. (eds)., 1987. Fiches FAO d'idendification des espéces pour les besoins de la pêche. (Revision 1), Mediterraneé et mer Noire, Zone de Pêche 37, 2, Vertébres, FAO, 761-1530, Rome. Nelson, J. S.,1984. Fishes of the World (2. edition).Newyork, p. 523. Nelson, J. S.,1994. Fishes of the World (3. edition).Newyork, p. 600. Nelson, J. S., 2006. Fishes of the World (4. edition).Newyork, p. 601. Whitehead, P. J. P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.C., NIelsen, J., Tortonese, E. (eds)., 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. 2, 3, Paris, Unesco, 511-1473. Whitehead, P. J. P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., Tortonese, E. (eds)., 1989. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. 1 (l. reprint), Paris, Unesco, p. 510. Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M., 2002. Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Ege Üniversitesi Yayınları, No:11,p.169. Bilecenoğlu, M., Taşkavak, E., Mater, S. & Kaya, M. 2002. Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa 113, 1-194. Golani,D., Öztürk, B., Başusta, N., 2006. Fishes of the Eastern Mediterranean, Deniz Araştırmaları Vakfı (Tüdav), p.260. Turan, C. (Ed.),2007. Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği, Nobel Kitabevi, p. 549.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024