BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU (YILLIK) Kod HUKK4629-Ç
Kredi 1 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ABDURRAHMAN SAVAŞ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Bilişim ve teknoloji hukukuna ilişkin temel kavram ve kurumların açıklanması, bu alandaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, tartışılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bilişim ve teknoloji hukukunun temel esasları, bu bağlamda güncel gelişmelerin ve hukuki çalışmaların incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Örgün öğretim

Kaynaklar

Bilişim ve teknoloji hukukuna ilişkin temel kitaplar, makaleler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024