MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK (YILLIK)

İzlence Formu

Ders Adı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK (YILLIK) Kod HUKK4043-Ç
Kredi 3 AKTS 9
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NACİYE GÜNSELİ GELGEL
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Milletlerarası özel hukukta bağlama kurallarının ve milletlerarası usul hukuku kurallarının anlatılması, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi hakkında bilgi verilmesi, yabancıların hakları, özgürlükleri ve yabancılara uygulanan sınırlamaların açıklanması hedeflenir.

İçerik

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında, Türkiyede yabancılara uygulanan hukuki rejim ile Türk vatandaşlığının kazanılması ile kaybına ilişkin temel meseleler; Milletlerarası Özel Hukuk kapsamında,Türk milletlerarası özel hukukunda hakim genel prensipler, yabancı unsurlu hukuki işlem ve ilişkilere ait kanunlar ihtilafı problemleri ve bunların çözümünde başvurulacak bağlama kuralları ve özellikle milletlerarası yetki, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi milletlerarası usul hukuk meselelerinin halli.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma

Kaynaklar

Çelikel/Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk; Bahadır Erdem, Vatandaşlık Hukuku; Aysel Çelikel Yabancılar Hukuku

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024